U mnoha rodinných domů se v poslední dobÄ› objevují v zahradÄ› zbudované vyvýšené záhony. Ve kterých majitelé pÄ›stují zeleninu. Rovněž na jižních stranách bývají umístÄ›ny nádoby, které plní stejnou funkci. VypÄ›stovat zdravou bez jakéhokoliv zásahu chemie je snem vÄ›tÅ¡iny zahradníků. A proto jsou v souÄasné dobÄ› tolik oblíbená permasemínka. U kterých to je zajiÅ¡tÄ›no už pÅ™ed vložením do hlíny. PÅ™i jejich pÄ›stování se nepoužívají žádné postÅ™iky, nejsou moÅ™ená a tím, že jsou vypÄ›stována na území naší republiky je zajiÅ¡tÄ›no, že jim budou podmínky vyhovovat. Tím nejvÄ›tším bonusem je možnost je využít k dalšímu semenaÅ™ení. A tím si zajistit osivo na další léta.

Úroda zeleniny

Velkou výhodou pÅ™i pÅ™edpÄ›stování permasemínek je zahradní skleník. A když je vyhřívaný, je zamezeno tomu, aby semena nezamrzla ve vývoji. Protože mnohdy se jeÅ¡tÄ› v bÅ™eznu objevují ranní mrazíky. Pro milovníky rajÄat jsou k dispozici permasemínka, která jsou nejen odolná, ale i taková, která zajiÅ¡Å¥ují úrodu bÄ›hem celého léta. JednÄ›mi z nejoblíbenÄ›jších jsou raná tyÄková rajÄata, která pro svůj tvar získala příhodný název Vejce ptáka ohniváka. Jejich plody bývají ve tÅ™ech barvách – od žluté, pÅ™es oranžovou až ke klasické Äervené. Svou sladkou chutí si získaly hlavnÄ› dÄ›ti, ale tím, že nepraskají a sklízet se dají už na poÄátku léta, jsou Äastou přílohou pro celou rodinu.

V zahradÄ›

Divoká chilli papriÄka je oblíbená hlavnÄ› muži a tím, že se dá pÄ›stovat i v nádobách, není potÅ™eba pÅ™ipravovat celý záhon. Keřík s velkým množstvím drobných pálivých plodů navíc působí i esteticky. Tím, že se nemusí krájet, lze je konzumovat uždibováním přímo. Množství ale bude urÄovat míra jejich pálivosti. Vybrat si je možné i permasemínka jedlých trvalek. Které v zahradÄ› budou nejen každé jaro rozkvétat, ale na konci léta je možná jejich konzumace. Jedním z nejobdivovanÄ›jších jsou ÄŒarokvítky. Tato jedlá maceÅ¡ka je samovýsevná a půdokryvná trvalka. Její listy se dají použít k zahuÅ¡tÄ›ní polévek, ze suÅ¡ených se vaří chutný Äaj. KvÄ›ty je možné pÅ™idávat do salátů. Zdobit jimi lze i dezerty.