Není bakterie jako bakterie

Mikrobiologie je věda, která se zajímá doslova o mikro život. Do této skupiny patří různorodá společnost, ovšem nejčastěji sem počítáme bakterie, viry, ale také mikro houby a někdy i paraziti. Viry sem ale patří trochu neprávem. Ty totiž nejsou klasifikováni jako živé organismy, ale částice, které jsou při své replikaci závislé na živých hostitelských buňkách. Bakterie jsou jistě každému z nás velmi […]

Jak vznikly planety

Dnes je obecně přijímáno, že vesmír začal velkým třeskem. Krátce po něm se začaly protony, elektrony a neutrony, které během něj vznikly, spojovat do jednoduchých atomů. Prvními byly samozřejmě atomy vodíku a hélia, které jsou nejjednodušší. Dodnes jich ve vesmíru najdeme nejvíce. Jak ale vznikly ty ostatní?   Pokud se podíváme na periodickou tabulku, zjistíme, že existuje 92 prvků, které […]

Zábavná věda pro všechny

Věda byla vždycky můj koníček. Věda mě bavila už odmalička, protože můj děda byl vědec. Sice ne ten profesionální, ale věnoval se vědět jenom tak sám sobě pro radost. A taky můj strejda nebyl jiný. Protože oba dva měli kolik vědeckých knih, že by se v tom možná taky utopili. Mě to bavilo a možná jsem tady tu lásku k historii a ke vědě […]